PRODUCTIE

Allereerst komen de bestektekeningen binnen, waarna de afdeling calculatie de kozijnen uittekent zodat de klant exact kan zien wat hij van ons kan verwachten en de eventuele leveringen zijn.

Na akkoord wordt een opdracht overeenkomst opgesteld met de desbetreffende kozijntekeningen welke voor akkoord ondertekend worden.

De werkvoorbereiding maakt de details en de aansturing voor de machines gereed zodat het produceren kan beginnen.

We beginnen met afkorten. Afkortlijsten worden vanaf kantoor in de machine geladen voor het af te korten hout.

Hoe kunnen wij u helpen?

Daarna start het schaafwerk, om een zo glad mogelijk product te krijgen wordt op deze machine 2x vierzijdig geschaafd zodat alle oneffenheden eruit worden gehaald.

Na het schaven beginnen we met penverbindingen die op een volledig computergestuurde machine worden samengesteld, deze machine kan alle verbindingen van zowel kozijnen, ramen en deuren door elkaar heen produceren waarin omsteltijden tot het minimum beperkt blijven.

Vervolgens gaan de onderdelen naar de inkroosmachine waar alle slotgaten, schaniersparingen en deuvelgaten worden voorbereid zodat alles voor het in elkaar zetten van de delen uitgefreesd of ingekroosd is.

Bij de opsluitbank aangekomen worden de onderdelen uitgesorteerd en gaan we de onderdelen samenstellen tot een volledig kozijn, raam of deur.

Na het opsluiten worden de kozijnen met haken opgehangen waarna ze automatisch worden meegenomen voor de eerste behandeling, ze gaan door een flowcoat installatie, dit is wat men vroeger onder ‘dompelen’ verstond, de kozijnen ramen en deuren worden volledig besproeit met verf zodat elk gaatje, sparing of boring volloopt met verf. Door de speciale samenstelling van de verf en de luchtvochtigheid is dit te realiseren. Vervolgens worden de kozijnen nog afgespoten in de gevraagde eindkleur.

Na het gronden is er de mogelijk de kozijnen in de aflak te spuiten waardoor het een hogere kwaliteit krijgt en vervolgens nog maar 1x afgelakt hoeft te worden op de bouw. De spuiterij verlatend gaan we naar de droogruimtes waar de kozijnen de benodigde tijd blijven hangen zodat de onder de goede condities kunnen doordrogen.

Als de droogkamer verlaten is komen de kozijnen in de afmontage terecht waar ze kompleet afgemonteerd gaan worden met hang en sluitwerk, panelen, glaslatten, tochtsrips, dpc, onderdorpels van kunstof of holonite gemonteerd.

Na de afmontage worden de kozijnen voor transport op bokken geplaatst, zodat deze geheel beschermd bij de klant verder verwerkt kunnen worden.

In 2009 is er geïnvesteerd in een intensief trainingsprogramma voor alle medewerkers om de doorlooptijd van het proces te verkorten. Dit is gedaan volgens LEAN manufacturing. Sindsdien is er geen sprake meer van tussenvoorraden en foutkosten. Ook is er een verkorting van de levertijd gerealiseerd.